Zakłady przemysłowe

Zakłady przemysłowe

Zarządzanie firma produkcyjną (zakładem przemysłowym) wymaga wielkiej wiedzy i doświadczenia. To jednoczesne wykonywanie wielu czynności bardzo różniących się w zależności od branży, wielkości, kultury organizacyjnej i wielu innych czynników. Do tego służą skomplikowane procedury, instrukcje, narzędzia. 
Do każdej fabryki należy dobrać takie narzedzia, które pomogą w usprawnieniu zarządzaniem procesem produkcyjnym, logistyką , personelem.
Standardem stały się już systemy Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy, monitoringu CCTV.  Na bazie takich produktów i indywidualnej analizy potrzeb i możliwości można stworzyć system kastomizowany dla każdego klienta, realizujący potrzebną funkcjonalność. 

System Kontroli Dostępu.

Zarządzając Kontrolą Dostępu nadajemy, zmieniamy lub pozbawiamy uprawnień dostępu do stref chronionych.
System Kontroli Dostępu to szansa na szereg korzyści, niezwykle pomocnych w automatyzowaniu procesów zachodzących w firmie każdego dnia. Udzielenie dostępu wybranym osobom do danego pomieszczenia czy rejestrowanie czasu ich pracy to tylko niektóre z nich. W połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem – może dostarczyć wielu cennych informacji obrazujących zachowanie użytkowników. Pozwoli uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak: ile osób przebywa w danym momencie na terenie firmy, kto znajduje się w konkretnym pomieszczeniu itp. Jest również niezwykle pomocny w wypadku ewakuacji pokazując dokładne stany osobowe na zadanym obszarze.

Rozbudowany system Kontroli Dostepu (SEPPO) jest niezwykle pomocny w przypadku zbiorowej ewakuacji. W momencie wypadku pozwala sprawdzić stany osobowe – służby ratunkowe otrzymają konkretne dane na temat położenia osób, co możliwe jest dzięki zastosowaniu czytników dalekiego zasięgu.

Każde zachowanie odczytane przez system SEPPO generowane jest w postaci raportu. Tak sporządzone raporty mogą zostać wydrukowane i być pomocne w przypadku dalszych działań. Poza standardowymi raportami, użytkownik otrzymuje możliwość otrzymania danych odpowiadających jego oczekiwaniom, zawierających konkretne rekordy i wyliczenia.

Analiza zachowań pracowników pomocna w codziennym funkcjonowaniu firmy

System SEPPO rozszerza możliwości jakie oferuje System Kontroli Dostępu. Pozwala na sprawdzenie pracowników, sprawdza ich położenie oraz dostęp do konkretnych stref, pokazuje czas przebywania w poszczególnych strefach oraz status pracownika w danej strefie. Udostępnia informacje pomocne w procesach usprawnienia działania zakładu pracy, zwraca dane niezwykle pomocne w przypadku ewakuacji z obiektu, udostępniając dokładne miejsce przebywania wszystkich pracowników.

Rejestracja Czas Pracy

Wrożenie systemu do automatycznej rejestarcji czasu pracy usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa/instytucji. 
Głownymi zaletami są: 

Optymalizacja kosztów w obszarze zarządzania personelem poprzez:

 • Automatyczne i precyzyjne rozliczanie nawet skomplikowanych systemów organizacji pracy: praca zmianową, praca w weekendy, nadgodziny itp.
 • Poprawa dyscypliny pracy.
 • Automatyczna rejestracja wejść do pracy, wyjść z pracy, wyjść służbowych i prywatnych.
 • Uproszczone procedury tworzenia listy płac i ich naliczanie dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych.
 • Monitorowanie obecności gości.
 • Stała kontrola dzięki systemowi raportów np. raport pracowników spóźnionych, raport pracowników nieobecnych, karty pracy itp.

Czas to pieniądz. Żeby tą znaną maksymę móc wprowadzić w życie, trzeba odpowiednio zarządzać czasem swoich pracowników. Chodzi o to, aby pracownik w czasie ośmiogodzinnego dnia pracy pracował efektywnie. Bez względu na to, czy obsługuje komputer czy maszynę produkcyjną. Czy jest to możliwe? Wiele mówi się o tym, że pracownicy, zwłaszcza biurowi, niekiedy nawet większą część dnia spędzają w internecie, zamiast pracować. Takie postępowanie przynosi pracodawcy bardzo duże straty.

Jak można to zmienić? Najlepszym rozwiązaniem jest system rejestracji czasu pracy. To bardzo nowoczesne rozwiązanie, które umożliwi rozliczanie pracownika z czasu, jaki efektywnie spędza przy swoim stanowisku pracy. Tego typu kontrola przede wszystkim stosowana jest wobec osób pracujących przy komputerach (biura, call center), ale nie tylko. Możliwe jest bowiem stworzenie przez naszą firmę systemu rejestracji czasu pracy, który będzie kontrolował także pracowników, pracujących na przykład przy maszynach.

Rejestracja Czasu Pracy dla pracowników terenowych

Rozwiązanie przeznaczone jest dla firm, które posiadają pracowników pracujących w terenie jak: budowlańcy, kierowcy czy też przedstawiciele handlowi. Aby skorzystać z pełni funkcjonalnego systemu Rejestracji Czasu Pracy wystarczy posiadać jedynie smartphona lub tablet. Dzięki oprogramowaniu Vterminal nasze urządzenie mobilne staje się rejestratorem czasu pracy i pozwala Pracownikowi rejestrować takie zdarzenia jak:

 • początek pracy
 • koniec pracy
 • odwiedziny danego punktu np. przez Przedstawiciela handlowego
 • przerwy, np. dla Kierowców wymagane pauzy

Użytkownik może zarejestrować zdarzenie za pomocą kodu PIN, karty zbliżeniowej lub czytnika biometrycznego. W chwili rejestracji aplikacja pobiera dodatkowo informację o lokalizacji GPS i wysyła dane na centralny serwer. Dzięki temu dane takie jak: użytkownik, rodzaj zdarzenia, godzina, lokalizacja trafiają do oprogramowania UNIS które to pozwala na analizę tych danych w dokładnie taki sposób w jaki analizuje dane z Rejestratorów wiszących na ścianie. Dodatkowo oprogramowanie UNIS powala na graficzną analizę danych korzystając z map google.

Realizacja zobowiązań wynikających z kodeksu pracy

 • System RCP jest akceptowany przez Państwową Inspekcję Pracyco pozwala wyeliminować papierowe listy obecności.
 • Automatyczne generowanie i drukowanie kart pracy, list obecności pracowników, zestawień, raportów dla potrzeby PIP lub Dyrekcji, Działu Kadr Firmy.
 • Obliczanie czasu pracy według założeń Kodeksu Pracy wraz z nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązujących w firmie.

Jak natomiast odpowiednio zarządzać czasem pracy swoich pracowników, zwłaszcza wtedy, gdy jest ich kilkudziesięciu albo nawet kilkuset? Tutaj idealnym rozwiązaniem okaże się system rcp, opracowany przez naszą firmę. To najwyższej klasy pomocnik, który pozwoli nie tylko na kontrolę czasu pracy, ale na przykład na wyliczanie nadgodzin, raportowanie spóźnień u określonych pracowników, czy też rozliczanie czasu pracy osób z określonych grup. Odpowiednie czytniki odczytają dane z kart pracowników, dzięki czemu możliwe będzie rozliczenie wszystkich wyjść służbowych.

Każdy pracodawca doskonale wie, że ważne jest także bezpieczeństwo oraz odpowiednie uprawnienia nadawane pracownikom. Profesjonalna rejestracja, za sprawą odpowiednich systemów (od podstawowych, jak rejestrator i czujnik w karcie magnetycznej do bardzo zaawansowanych, w których wykorzystywana jest na przykład identyfikacja biometryczna) zapewni nie tylko bezpieczeństwo (całkowita eliminacja z budynków firmy osób postronnych) ale i również odpowiednią dyscyplinę wśród pracowników (brak możliwości przechodzenia do innych działów, niezwiązanych z codziennymi czynnościami, na przykład pracownik biura nie ma wstępu do magazynu).

Rejestracja gości

Księga Wejść Wyjść inaczej zwana Elektroniczną Księgą Gości znajduje zastosowanie w każdej Firmie lub Instytucji gdzie odbywa się ruch pieszy. System w szczególności usprawnia pracę portierom, ochronie lub w sekretariacie.

Jego głównym zadaniem jest automatyzacja i usprawnienie procesu obsługi wizyty gościa lub petenta poprzez rejestrację wejścia, wyjścia, wydania przepustki oraz generowania raportów wg. różnych kryteriów np. osób odwiedzających.

System dzięki współpracy ze skanerem dokumentów oraz kontrolą dostępu odróżnia się od standardów dostępnych na rynku.

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Wprowadzenie automatyzacji procesów produkcyjnych przy pomocy technologii kodów kreskowych bądź RFID pozwala usprawnić same procesy, oraz zoptymalizować koszty z nimi związane na wielu płaszczyznach. Podstawą działania systemu jest wykorzystanie technik automatycznej identyfikacji, urządzeń mobilnych oraz łączności bezprzewodowej.

Zalety i wynikające z nich korzyści

Możliwość automatycznego śledzenia procesu wykonania produktu daje niezastąpione możliwości weryfikacji efektów pracy produkcji. Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych na etapie wydań surowców, obsłudze w systemie receptury i technologii uzyskujemy możliwość automatycznego rozliczenia procesów produkcyjnych. Umożliwia to szczegółową weryfikację zwrotów i braków.

Monitorowanie obiektów

Wiesz co się dzieje w Firmie pod Twoją nieobecność? – dowiedz się dzięki systemowi monitorowania!

Monitoring wideo znajduje coraz większe zastosowanie w życiu codziennym naszego Przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowego. Każdy z nas chciałby czuć się bezpieczniej a w razie wypadków, kradzieży, włamań mieć materiał dowodowy, który ułatwi pracę odpowiednich służb czy posłuży do rozwiązania sprawy. W dzisiejszych czasach w miarę rozwoju technologii systemy monitoringu stają się coraz bardziej dostępne na rynku a w oraz bardziej dostępne cenowo dla użytkowników, nawet domowych.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania możemy wymienić dwie główne opcje budowy systemu monitoringu wideo:

 • System analogowy: wykorzystywany głównie w małych przedsiębiorstwach i prywatnych posiadłościach. Transmisja analogowa z technicznego punktu widzenia jest „starsza” niż cyfrowa, ale dzięki rozwojowi urządzeń jakość obrazu jest coraz lepsza. Aby zapisać na dyskach twardych obraz z systemów analogowych – konieczna jest jego uprzednia digitalizacja za pomocą specjalnego modułu (analogowo-cyfrowego konwertera wideo). Najczęściej obowiązek ten spada na tzw. rejestrator – służący do zapisu wideo oraz do jego późniejszego przeglądania
 • System cyfrowy (oparty o komunikację TCP/IP): historycznie (ze względu na cenę) wykorzystywane głownie w dużych obiektach gdzie dodatkowo wyznaczona jest osoba zajmująca się systemem. Obecnie dzięki upowszechnieniu się tej technologii zbliżyła się ona cenowo do technologii analogowej. W systemach takich sygnał wideo wychodzący z kamery to zwykły strumień danych – taki sam jak w zwykłej sieci TCP/IP (Ethernet, WiFi). Tak więc w każdej kamerze musi być obecny moduł (co do zasady działania identyczny jak w zwykłym cyfrowym aparacie) pozwalający na cyfrową transmisję. W takim przypadku rejestrator staje się urządzeniem znacznie prostszym. W praktyce może być to całkiem zwyczajny komputer. W prostych instalacjach systemów cyfrowych jako kamer można używać nawet tanich tzw. kamer internetowych.  Do wdrożeń profesjonalnych dysponujemy pełnym wachlarzem zaawansowanych kamer w przeróżnych konfiguracjach: np. do instalacji na zewnątrz, obrotowe, obrotowe z zoomem, o podwyższonej rozdzielczości a nawet termowizyjne – działające w zupełnych ciemnościach.

Działamy kompleksowo – doradzamy, dostarczamy urządzenia, zajmujemy się montażem systemów monitoringu, telewizji przemysłowej oraz ich uruchomieniem.

Posiadamy własną ekipę montażowo-serwisową, która zapewni Państwu w pełni profesjonalną obsługę. Nasi specjaliści to – zaufanie, jakość, solidność i przede wszystkim ponad 10 letnie doświadczenie.

Zajmujemy się również  serwisem istniejących już rozwiązań – urządzeń.

W praktyce oznacza to, że nasza firma przeprowadza cały proces od początku do końca- a więc od analizy sytuacji, projektu monitoringu, poprzez dostawę urządzeń, ich instalację, konfigurację po serwis.

Przykłady instalacji monitoringu CCTV.

Monitoring CCTV

Dlaczego nowe instalacje powinny być budowane w technologii IP?
Cyfrowy system monitoringu przeznaczony jest dla firm poszukujących skutecznych mechanizmów zwiększania bezpieczeństwa oraz usprawnienia organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
Cyfrowa rejestracja zdarzeń, daje możliwości natychmiastowej i zdalnej kontroli dowolnych procesów zachodzących w firmie.
Zasoby systemu mogą być udostępniane poprzez sieć LAN/WAN, łącza ISDN, GPRS czy Internet, dając możliwość prowadzenia równoległego zdalnego dozoru z dowolnego punktu na świecie. Zwielokrotniona,współbieżna kontrola wydatnie usprawnia pracę służb lokalnego dozoru dając gwarancję, że wszyskie niepożądane zdarzenia będą mogły być wyeliminowane, zanim spowodują szkodę dla przedsiebiorstwa. 

System monitoringu wizyjnego w technologii IP
Podstawowym elementem w takich instalacjach jest kamera IP, którą można bezpośrednio przyłączyć do sieci LAN lub sieci bezprzewodowej.
Technologia IP daje przede wszystkim ogromne możliwości rozwoju systemów CCTV. Jeżeli wiemy, że nasz system monitoringu wizyjnego będzie się rozwijał, to warto go budować zaczynając już nawet od kilku kamer. 
Architektura sieci i procedury budowania instalacji monitoringu IP, są identyczne jak zwykłych sieci informatycznych. Urządzenia do obróbki sygnału wizyjnego posiadają własne adresy IP. Jednocześnie można wykorzystywać analogowe fragmenty instalacji, np. kamery poprzez zastosowanie konwerterów sygnału analog/cyfra.

Modułowość CCTV IP
Duża skalowalność systemów opartych na transmisji z wykorzystaniem sieci LAN/WAN pozwala na wdrożenie tej technologii, przy małej bądź dużej liczbie kamer. Rozbudowa nie stwarza żadnych problemów. 

Ograniczenie kosztów
Wykorzystanie istniejącego okablowania pozwala znacząco zredukować koszty instalacji.
Oferowane rozwiązania w systemach CCTV IP, są w stanie zaspokoić nawet najwybredniejszych. Niestety brak wiedzy o technologii sieciowej (wśród wielu instalatorów) sprawia, że systemy analogowe nadal są instalowane u klientów. 

Podnoszenie efektywności procesów
Systemy te w znakomity sposób dyscyplinują pracę własnych pracowników i dają możliwość wyrywkowej kontroli sposobu pracy służb ochrony obiektów.
Pozwalają na skoncentrowaniu się na przedmiocie prowadzonej działalności, a tym samym na poprawie efektywności i konkurencyjności.

Dostarczanie informacji zarządczej
Oprócz ochrony obiektu, skutecznego zabezpieczania przed kradzieżą system monitoringu służy również jako narzędzie nowoczesnej organizacji pracy.

Korzyści
Systemy monitoringu wizyjnego, są coraz częściej integralna częścią infrastruktury budynków biurowych, zakładów przemysłowych, hal produkcyjnych. 
Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.
Ich zastosowanie wykracza poza typową funkcje nadzoru.
Monitoring wizyjny nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Ale dobrze zaprojektowany i wykonany bez wątpienia pomoże w:

 • kontroli procesów produkcyjnych
 • obserwacji węzłów komunikacyjnych
 • dyscyplinoiwaniu pracowników
 • dyscyplinowaniu pracowników ochrony
 • ograniczenie kradzieży na terenie zakładu
 • zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom i osobom przebywajacym na terenie zakladu
 • prewencji

System Kontroli Dostępu/Rejestracji Czasu Pracy 

Opis sytuacji oraz problemów zgłaszanych przez Klienta

System Kontroli Dostępu

Na terenie Przedsiębiorstwa znajduje się wiele stref oraz pomieszczeń do których powinni mieć dostęp tylko uprawnione osoby. Posługiwano się jedynie tradycyjnym systemem kluczy, co powodowało brak możliwości nadzoru nad poszczególnymi obszarami. Również wejście na teren Przedsiębiorstwa było dostępne przez Bramy Osobowe ze swobodnym przejściem, tylko i wyłącznie z nadzorem pracowników ochrony.

System Rejestracji Czasu Pracy

Firma posiadała wdrożony system Rejestracji Czasu Pracy oparty o karty zbliżeniowe. Rejestratory zamonotowane były w Biurowcu oraz  na dwóch Bramach Osobowych, którymi pracownicy przechodzą na teren zakładu i następnie udają się na swoje stanowiska pracy. Największym problem był brak „wymuszania” rejestracji wejść oraz wyjść przez pracowników. Efektem tej sytuacji były wybiórcze rejestracje w aplikacji i brak możliwości generowania rzetelnych raportów. System ten służył jako narzędzie pomocnicze i nie był zintegrowany z systemem kadrowym.

Proponowane rozwiązanie oraz wdrożenie systemu

Działania związane z wdrożeniem systemu rozpoczęły się od analizy potrzeb Klienta i prezentacji systemu VIRDI, który został zaakceptowany przez Klienta. Argumentem, który przeważył o wyborze rozwiązania była min. odpowiadająca Klientowi architektura systemu obejmująca obsługę poprzez sieć TCP/IP oraz posiadane referencje.

Wdrożenie systemu Kontroli Dostępu/Rejestracji Czasu Pracy zostało podzielone na trzy etapy:

Kontrola Dostępu do pomieszczeń

(IV kwartał 2010 roku) – instalacja 9 punktów kontroli dostępu obejmująca czytniki kartowo-biometryczne AC 2100 oraz AC 6000 z wykorzystaniem istniejących u Klienta kart zbliżeniowych w technologii Mifare – 13,56 MHz. W ramach wdrożenia określono poszczególne strefy i obszary i zaproponowano podział logiczny na grupy dostępu do których zostali przydzieleni poszczególni pracownicy. W ten sposób Klient zyskał narzędzie do pełnej kontroli dostępu do poszczególnych stref i pomieszczeń oraz możliwość generowania raportów. Część pracowników korzysta z systemu wykorzystując technologię biometrii linii papilarnych.

Po okresie gruntownych testów systemu (grudzień 2010 – listopad 2011), Klient podjął decyzję o rozszerzeniu systemu i wykorzystania go do uszczelnienia wejść na teren Przedsiębiorstwa i wykorzystania do ewidencji czasu pracy. Po przeprowadzeniu gruntownej analizy potrzeb zaproponowano na dwóch głównych bramach montaż bramek obrotowych (kołowrotów), bramek uchylnych oraz szlabanu wraz z czytnikami VIRDI AC 5000 oraz AC 1000.

System Kontroli Dostępu na Bramach Osobowych

Brama Osobowa nr 1 

W powyższej lokalizacji zamontowano 3 bramki obrotowe (kołowroty), bramkę uchylną oraz szlaban. Całość obsługiwana przez pracowników ochrony za pomocą pulpitu sterującego zamontowanego w portierni.

Do obliczenia potrzebnej ilości bramek obrotowych założono, iż:

 • w czasie największego natężenia ruchu, zarówno wejście jak i wyjście pracowników będzie odbywać się przez wszystkie bramki obrotowe,
 • do obliczeń przyjęto, iż przez bramkę obrotową w ciągu 1 min. przejdzie 15-20 osób (w przypadku, gdy ruch pracowników odbywa się sprawnie, bez zatrzymywania się), czyli czas przejścia 175 osób (maksymalna ilość osób wychodząca przez bramę nr 1 w godz. 14.00-14.10) przez 3 bramki obrotowe wyniesie 4,5-6 minut.

Dodatkowo zamontowano szlaban firmy CAME do obsługi przejazdu samochodów osobowych oraz karetek.

Brama osobowa nr 2

W powyższej lokalizacji zamontowano 4 bramki obrotowe (kołowroty) oraz 1 bramkę uchylną. Całość obsługiwana przez pracowników ochrony za pomocą pulpitu sterującego zamontowanego w portierni.

Do obliczenia potrzebnej ilości bramek obrotowych założono, iż:

 • w czasie największego natężenia ruchu, zarówno wejście jak i wyjście pracowników będzie odbywać się przez wszystkie bramki obrotowe,
 • do obliczeń przyjęto, iż przez bramkę obrotową w ciągu 1 min. przejdzie 15-20 osób (w przypadku, gdy ruch pracowników odbywa się sprawnie, bez zatrzymywania się), czyli czas przejścia 585 osób (maksymalna ilość osób wychodząca przez bramę nr 2 w godz. 14.00-14.10) przez 4 bramki obrotowe wyniesie 7,5-10 minut.

Dodatkowo na bocznych ścianach bramach obrotowych zamontowano piktogramy informacyjne z kolorami (zielony, czerwony) tak aby wskazywały użytkownikom, które kierunki dróg są aktualnie „otwarte”.

W ten sposób ograniczono wejście na teren zakładu dla wszystkich pracowników, gości oraz firm podwykonawczych.

Dwustronną kontrolą dostępu objęte zostały również główne wejścia do Biurowców zlokalizowanych obok Bramy Osobowej nr 1.

System Rejestracji Czasu Pracy

System Kontroli Dostępu został rozszerzony o 24 rejestratory czasu pracy bazujący na czytnikach kartowo-pinowych VIRDI AC 1000 z przyciskami funkcyjnymi F1-F4 realizującymi możliwość wyboru funkcji zdarzenia (np. wejście, wyjście, wyjście prywatne, wyjście służbowe.

System VIRDI został zintegrowany z systemem ERP TETA PERSONEL i  umożliwił bezpośrednie rozliczanie czasu pracy pracowników na poszczególnych obiektach/działach/wydziałach znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

Obsługa dostawców, firm zewnętrznych oraz gości. Przedsiębiorstwo posiada ok. 1000 osób w postaci stałych dostawców, pracowników firm zewnętrznych oraz obsługuje przychodzących gości.  W tym obszarze wprowadzono identyfikatory w postaci karty zbliżeniowej z wykorzystaniem drukarki Zebra do zadruku kart. Zgodnie z obowiązującą procedurą wszystkie osoby mające dostęp na teren Przedsiębiorstwa, muszą otrzymać identyfikator w postaci karty zbliżeniowej.

Po zakończeniu szkoleń i uruchomieniu całości systemu zespół wdrożeniowy zapewnił  wsparcie i pomoc w obsłudze poszczególnych funkcji systemu obejmujący opiekę na czas rozruchu systemu oraz usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie użytkowania i działania systemu.

Korzyści funkcjonalne:

 • jeden centralnie zarządzany system z wykorzystaniem bazy danych MS SQL.
 • ograniczenie wejścia na teren przedsiębiorstwa przez nieuprawnione osoby
 • zapewnienie określenia stanów osobowych w przypadku zagrożeń
 • identyfikacja osób za pomocą technologii kart zbliżeniowych oraz biometrii
 • automatyczne rozliczenie czasu pracy pracowników dzięki integracji z systemem kadrowym
 • usprawnienie i przyspieszenie pracy w dziale kadr