Urzędy

Urzędy

Urzędy Administracji Publicznej z  założenia powinny być otwarte na obsługę klientów i realizowanie ich potrzeb. W każdym urzędzie są strefy dostępne dla klientów i takie w których powinni przebywać tylko pracownicy. W urzedach znajdują się pomieszczenia, takie jak serwerownia , archiwum , do których dostęp powinni mieć tylko upoważnione osoby.
Wskazane jest aby czas pracy urzedników był sprawnie rozliczany i nadzorowany przez zwierzchników. Ma to szzcególne znaczenie w urzedach które są zlokalizowane w kilku budynkach. Bardzo pomocne sa w takich sytuacjach elektroniczne systemy RCP czyli Rejestracja Czasu Pracy.

Rejestracja Czas Pracy

Wrożenie systemu do automatycznej rejestarcji czasu pracy usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa/instytucji. 
Głownymi zaletami są: 

Optymalizacja kosztów w obszarze zarządzania personelem poprzez:

 • Automatyczne i precyzyjne rozliczanie nawet skomplikowanych systemów organizacji pracy: praca zmianową, praca w weekendy, nadgodziny itp.
 • Poprawa dyscypliny pracy.
 • Automatyczna rejestracja wejść do pracy, wyjść z pracy, wyjść służbowych i prywatnych.
 • Uproszczone procedury tworzenia listy płac i ich naliczanie dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych.
 • Monitorowanie obecności gości.
 • Stała kontrola dzięki systemowi raportów np. raport pracowników spóźnionych, raport pracowników nieobecnych, karty pracy itp.

Czas to pieniądz. Żeby tą znaną maksymę móc wprowadzić w życie, trzeba odpowiednio zarządzać czasem swoich pracowników. Chodzi o to, aby pracownik w czasie ośmiogodzinnego dnia pracy pracował efektywnie. Bez względu na to, czy obsługuje komputer czy maszynę produkcyjną. Czy jest to możliwe? Wiele mówi się o tym, że pracownicy, zwłaszcza biurowi, niekiedy nawet większą część dnia spędzają w internecie, zamiast pracować. Takie postępowanie przynosi pracodawcy bardzo duże straty.

Jak można to zmienić? Najlepszym rozwiązaniem jest system rejestracji czasu pracy. To bardzo nowoczesne rozwiązanie, które umożliwi rozliczanie pracownika z czasu, jaki efektywnie spędza przy swoim stanowisku pracy. Tego typu kontrola przede wszystkim stosowana jest wobec osób pracujących przy komputerach (biura, call center), ale nie tylko. Każde stanowisko pracy wymaga indywidualnego podejścia i przeanalizowania. 

Realizacja zobowiązań wynikających z kodeksu pracy

 • System RCP jest akceptowany przez Państwową Inspekcję Pracyco pozwala wyeliminować papierowe listy obecności.
 • Automatyczne generowanie i drukowanie kart pracy, list obecności pracowników, zestawień, raportów dla potrzeby PIP lub Dyrekcji, Działu Kadr Firmy.
 • Obliczanie czasu pracy według założeń Kodeksu Pracy wraz z nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązujących w firmie.

Jak natomiast odpowiednio zarządzać czasem pracy swoich pracowników, zwłaszcza wtedy, gdy jest ich kilkudziesięciu albo nawet kilkuset? Tutaj idealnym rozwiązaniem okaże się system rcp, opracowany przez naszą firmę. To najwyższej klasy pomocnik, który pozwoli nie tylko na kontrolę czasu pracy, ale na przykład na wyliczanie nadgodzin, raportowanie spóźnień u określonych pracowników, czy też rozliczanie czasu pracy osób z określonych grup. Odpowiednie czytniki odczytają dane z kart pracowników, dzięki czemu możliwe będzie rozliczenie wszystkich wyjść służbowych.

Każdy pracodawca doskonale wie, że ważne jest także bezpieczeństwo oraz odpowiednie uprawnienia nadawane pracownikom. Profesjonalna rejestracja, za sprawą odpowiednich systemów (od podstawowych, jak rejestrator i czujnik w karcie magnetycznej do bardzo zaawansowanych, w których wykorzystywana jest na przykład identyfikacja biometryczna) zapewni nie tylko bezpieczeństwo (całkowita eliminacja z budynków firmy osób postronnych) ale i również odpowiednią dyscyplinę wśród pracowników (brak możliwości przechodzenia do innych działów, niezwiązanych z codziennymi czynnościami, na przykład pracownik biura nie ma wstępu do magazynu).

System Kontroli Dostępu.

Zarządzając Kontrolą Dostępu nadajemy, zmieniamy lub pozbawiamy uprawnień dostępu do stref chronionych.
System Kontroli Dostępu to szansa na szereg korzyści, niezwykle pomocnych w automatyzowaniu procesów zachodzących w firmie każdego dnia. Udzielenie dostępu wybranym osobom do danego pomieszczenia czy rejestrowanie czasu ich pracy to tylko niektóre z nich. W połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem – może dostarczyć wielu cennych informacji obrazujących zachowanie użytkowników. Pozwoli uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak: ile osób przebywa w danym momencie na terenie szpitala/firmy, kto znajduje się w konkretnym pomieszczeniu itp. Jest również niezwykle pomocny w wypadku ewakuacji pokazując dokładne stany osobowe na zadanym obszarze.

Rozbudowany system Kontroli Dostepu (SEPPO) jest niezwykle pomocny w przypadku zbiorowej ewakuacji. W momencie wypadku pozwala sprawdzić stany osobowe – służby ratunkowe otrzymają konkretne dane na temat położenia osób, co możliwe jest dzięki zastosowaniu czytników dalekiego zasięgu.

Każde zachowanie odczytane przez system SEPPO generowane jest w postaci raportu. Tak sporządzone raporty mogą zostać wydrukowane i być pomocne w przypadku dalszych działań. Poza standardowymi raportami, użytkownik otrzymuje możliwość otrzymania danych odpowiadających jego oczekiwaniom, zawierających konkretne rekordy i wyliczenia.

Systemy biometryczne. W urzędach jest wiele miejsc, do których dostęp powinien być ewidencjonowany i ograniczony. Na przykład archiwum, serwerownia, pokój IT itd.

Digital Signage to system informacyjno-reklamowy, wykorzystujący ekrany LCD/Plazma/LED, dedykowane odtwarzacze, serwery i oprogramowanie. Digital Signage pozwala szybko i precyzyjnie dostarczyć reklamę lub informację i wyświetlić ją np. w miejscu podejmowania decyzji zakupowych, poczekalni, recepcji.

Korzyści:

 • dotarcie do odbiorców z dowolną treścią, przekazem i informacją za pomocą ekranu telewizyjnego.
 • możliwość modyfikacji wyświetlanych programów przez administratora
 • zarządzanie wieloma ekranami w tym samym czasie przez jednego lub więcej administratorów.