Szkoły i przedszkola

Szkoły i przedszkola

eDziecko – administracja i księgowość potrzebują rozwiązania, które jest szybkie i łatwe w skonfigurowaniu. Rozwiązanie, które będzie wspierało pracowników przedszkoli i stołówek szkolnych.
eDziecko to obecnie dwie dedykowane aplikacje.
Gotowe rozwiązanie dla przedszkoli i stołówek szkolnych.

PROSTE, BEZPIECZNE, OPARTE NA PRZEGLĄDARCE

„eDziecko-PRZEDSZKOLE”
Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu”

„eDziecko-STOŁÓWKA”  
Elektroniczny System Rozliczania Kosztów Żywienia Dzieci w Szkole. 
To system który wspiera pracowników obciążonych rozliczaniem kosztów żywienia dzieci. 

Monitoring i kontrola dostępu są podstawowymi narzędziami zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły i przedszkola.
Kontrola dostępu może być zintegrowana z systemem eDziecko w przedszkolu.
Monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni realnie zwiększa bezpieczeństwo uczniów.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów.

Aby ułatwić zarządznie placówkami przedszkolnymi lub żłobkami przygotowaliśmy Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu „eDziecko-PRZEDSZKOLE”. Zadaniem systemu jest usprawnienie ewidencji poprzez przygotowanie odpowiednich raportów.

Celem systemu eDziecko-PRZEDSZKOLE, jest uwolnienie pracowników od uciążliwych i czasochłonnych czynności związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Na podstawie zarejestrowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, można prowadzić rozliczenia z rodzicami oraz analizować dane dotyczące frekfencji.

System rozliczania można zintegrować z kontrolą dostępu do placówki przedszkolnej wykorzystując jedną kartę identyfikacyjną.

Monitoring dla szkół

Bezpieczeństwo w nowoczesnej szkole stało się motorem do zdefiniowania i przygotowania produktu, który sprostałby wyzwaniom jakie stoją przed jednostkami edukacyjnymi w dzisiejszych czasach.

Nowoczesny monitoring, to produkt informatyczny wykorzystujący zalety zapisu obrazu w postaci cyfrowej.
Najprostszym sposobem modernizacji przestarzałych systemów analogowych, jest wymiana magnetowidu na rejestrator cyfrowy. Stwarza to nowe możliwości poprzez digitalizacje sygnału analogowego na cyfrowy. W takiej postaci zostaje on zapisany na dysku (dyskach) twardym. 


Zapis cyfrowy stwarza nowe możliwości. Instalacje cyfrowe charakteryzują się szeregiem zalet, do których należy zaliczyć, m.in.: łatwiejszy dostępny do nagranego materiału, możliwość integracji z innymi zaawansowanymi funkcjami alarmowymi, wysokiej jakości i trwałość (odporność na zakłócenia i zniekształcenia), większy zasięg instalacji cyfrowych, skalowalność systemu.

Specyfika monitoringu w szkołach polega, m.in. na celach jakie powinien on realizować w tych instytucjach.

Cel podstawowy
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów. Coraz częściej dochodzi do groźnych pobić i przestępstw związanych z rozprowadzaniem środków odurzających.

Cel dodatkowy
Ochrona majątku szkoły, samochodów stojących na parkingu szkolnym, urządzeń sportowych, elewacji budynku, itp.

Korzyści
Monitoring wizyjny nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Ale dobrze zaprojektowany i wykonany bez wątpienia pomoże w:

  • zwiększeniu bezpieczeństwa na terenie budynku i w jego otoczeniu
  • obserwacji węzłów komunikacyjnych
  • dyscyplinowaniu 
  • ograniczeniu kradzieży 
  • prewencji

Wejścia do szkoły/przedszkola monitorujemy w taki sposób, aby była możliwa jednoznaczna identyfikacja osób wchodzących (stosujemy kamery z wąskokątnym obiektywem lub umieszczamy je blisko wejścia). Takie rozwiązanie daje nam pewność, że na zarejestrowanym materiale będą szczegółowe informacje na temat wyglądu potencjalnego sprawcy wykroczenia. Należy rozważyć kontrolę dostępu. Karta otwierająca drzwi jest jednocześnie idenrtyfikatorem ucznia, a w przedszkolu służy do rejestracji dziecka (rozpoczecia pobytu w przedszkolu) 

Korytarze, szatnie – w tych miejscach kamery umieszczamy jak najwyżej. Takie usytuowanie zapewni nam największą powierzchnię podglądu. W tym przypadku musimy zastosować inne kamery, z innymi obiektywami. Musimy wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia kamery.

Teren przed szkołą – stosujemy kamery w specjalnych obudowach, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne. Dobór odpowiednich parametrów jest uzależniony od indywidualnych warunków pracy kamery.