Placówki handlowe

Placówki handlowe

Do dziś w wielu sklepach nie ma kamer lub są przestarzałe systemy. Musimy pamiętać, że ze wzgledu na niską jakość zapisu, utrudniającą identyfikację zdarzeń, długi czas dostepu do nagrań oraz brak powiązania konkretnej transakcji kasowej z zapisem wizyjnym, najczęściej nie zdają one egzaminu.

Właściciel sklepu poważnie traktujący kwestie bezpieczeństwa, powinien pomyśleć o profesjonalnym systemie monitoringu, opartym na rejestratorze cyfrowym, najlepiej współpracującym z kasami fiskalnymi. Taki system w połączeniu z ochroną fizyczną lub „obrotnym” kierownictwem placówki daje praktycznie 100-procentową skuteczność identyfikacji niepożądanych zdarzeń w sklepie.

Podstawowymi elementami każdego standardowego systemu CCTV są: kamery z obiektywami, rejestrator, monitor oraz zasilacze i okablowanie. Projekt systemu powinien być zawsze robiony indywidualnie, pod potrzeby konkretnej placówki. Należy uwzględnić w nim lokalizację sklepu, organizację pracy, liczbę wejść, ustawienie regałów, rozmieszczenie oraz typ oświetlenia, itp. Cele jakie detalista stawia przed systemem oraz posiadane przez niego środki finansowe, narzucają liczbę oraz rodzaj zamontowanych w sklepie kamer. Jeżeli wspomniane środki finansowe nie wystarczają na jednorazową instalację dostatecznej liczby kamer już na etapie projektowania, system powinien uwzględniać możliwość przyszłościowej rozbudowy o kolejne punkty obserwacyjne.

Zero martwych pól

Podstawowe zadania, jakie powinien spełniać system dozoru wizyjnego: identyfikacja zdarzeń w sali sprzedaży, kontrola personelu, dostaw i magazynowani, prewencja, czyli psychologiczne oddziaływanie kamer na osoby o złych zamiarach, obserwacja wejść głównych do sklepu, ewentualnie parkingu przed sklepem (zmotoryzowani klienci chętniej dokonują zakupów w sklepie, gdy mniej się martwią o pojazdy). Dodatkowymi zadaniami systemu mogą być: wizualizacja operacji kasowych z możliwością tworzenia bazy operacji POS, zdalny podgląd przez internet lub też zapis dźwięku z wybranych punktów dozorowych. 

Dla właściciela

Dla właściciela placówki szczególnie niebezpieczne są oszustwa wywołane przez personel- zwłaszcza podczas dokonywania sprzedaży. Nagminnym jest „nabijanie” na kasę kodu tańszego towaru, zaś wydawanie klientowi towaru o większej wartości. Aby skutecznie temu zapobiec, najlepszym jest zainstalowanie kamery obserwującej każde stanowisko kasowe, ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku klienta, sprzedawcy oraz towarów na taśmie. Dodatkowo do kasy powinno być podłączone urządzenie przechwytujące informacje POS, które wyświetla na wyjściu kamerowym dane o transakcjach. Dzięki temu mamy niepodważalny dowód na ewentualne oszustwa w sprzedaży niewłaściwego asortymentu. Dodatkowo właściciel sklepu otrzymuje doskonałe narzędzie marketingowe, dzięki któremu może badać choćby wpływ promocji, bądź odpowiedniej ekspozycji na sprzedaż wybranych towarów.

W każdym sklepie

W każdym sklepie można wskazać choćby kilka punktów, w których konieczne jest zainstalowanie kamer przemysłowych. Są to przede wszystkim wejścia do obiektu, w których monitoring zapewnia czasami jedyną możliwość identyfikacji osoby, stanowiska kasowe, gdzie najczęściej dochodzi do niepożądanych sytuacji oraz ciągi komunikacyjne, w których nieuczciwy klient może schować do kieszeni jakiś towar. Rozmieszczenie kamer powinno być tak przewidziane, aby nie pozostawiało tzw. martwych pól, w których złodziej mógłby przepakować towar z koszyka do kieszeni.